ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

Victor Durnea

Dr. cercet. şt. principal gr. I
Secretar de redacţie la „Anuar de lingvistică şi istorie literară”
Redactor-şef al „Revistei române” (trimestrial editat de ASTRA – Despărţământul „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi)

Domenii de interes:

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

victordurnea@yahoo.fr

> Pagina departamentului de istorie literară

  

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România