ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

Stelian-Traian Dumistrăcel

Prof. univ., dr., cercet. şt. principal gr. I
Şef al departamentului de dialectologie
Redactor şef al „Anuarului de lingvistică şi istorie literară”
Membru în Colegiul de redacţie al revistei „Limba română”–Chişinău
Conducător de doctorat la Univ. „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, în specialitatea filologie
Profesor invitat la „Friederich–Schiller Universität Jena” (semestrul de iarnă al anului universitar 1996–1997)
Conferinţe ca invitat la universităţile din Jena (1995, 1996) şi Heidelberg (1996)
Membru în Comitetul Naţional Român pentru „Atlas Linguarum Europae” şi „Atlas Linguistique Roman”
Participant la Congresele internaţionale de lingvistică şi filologie romanică de la Bucureşti (1968) şi de la Napoli (1974) şi la Colocviile internaţionale pentru „Atlas Linguistique Roman” de la Aussois (Franţa, 1992), Barcelona (1994), Grenoble (1996)
Specializări şi stagii de documentare în Germania (1967, 1969 şi, ca bursier DAAD, 1975, 1991) şi în Franţa (1977)

Domenii de interes:

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

steliand@uaic.ro

> Pagina departamentului de dialectologie 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România