ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

Remus Zăstroiu

Dr., cercet. şt. principal gr. I
Şef al Departamentului de istorie literară
Redactor-şef adjunct al „Anuarului de lingvistică şi istorie literară”
Membru la Société d' Études „B. Fundoianu / B. Fondaine” cu sediul la Paris şi corespondent al societăţii pentru România
Organizator al simpozioanelor internaţionale:

  • Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării, Iaşi, mai 2002 (în colaborare).
  • Centenarul B. Fundoianu / B. Fondaine, Iaşi, octombrie 1998.
  • B. Fundoianu / B. Fondaine, Iaşi, Octombrie 1994.
  • Relaţii literare şi culturale germano-române, Iaşi, septembrie, 1992.

 

Domenii de interes:

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

> Pagina departamentului de istorie literară 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România