ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

Ofelia Ichim

Dr., cercet. şt. principal gr. I

Membru în comitetul de redacţie al „Buletinului Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”
Membru în comitetul de organizare a simpozioanelor internaţionale
Preşedinte al Asociaţiei Culturale „A. Philippide" din Iaşi
Director al colegiului de redacţie al revistei „Philologica Jassyensia"

Domenii de interes:

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

 

ofeliai2002@yahoo.co.uk, ofelia.ichim@gmail.com

> Pagina departamentului de istorie literară

  

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România