ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

Marius-Radu Clim

Asist. cercet. drd.

Absolvent al Masteratului de Lingvisticã Computaţională, promoţia 2004, organizat de Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi

Vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi
Membru al Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română (CONSILR)
Membru în Asociaţia Română de Terminologie (TermRom)
Membru al Societăţii de Lingvistică Romanică
Membru în colegiul de redacţie al revistei Philologica Jassyensia a Asociatiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi.

Domenii de interes:

  • lexicologie,
  • lexicolgrafie,
  • filologie română,
  • lingvistică computaţională,
  • istorie a limbii române,
  • filozofia limbajului

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

 

mariusradu_ro@yahoo.com

> Pagina departamentului de lexicologie şi lexicografie

  

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România