ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

 

Ion-Horia Bîrleanu

Prof. univ. dr., cercet. şt. principal gr. I
Prof. univ. dr. la Facultatea de Litere a Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava

Volume (în colaborare):

 • Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale, vol. III, partea 1, în pregătire pentru tipar.
 • Poétique de la tradition. Études,Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2006 (în colaborare).
 • Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale, vol. II, partea 1 (în colaborare cu Doina Hreapcă, prefaţă de Stelian Dumistrăcel), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002.
 • Ancheta dialectală ca formă de comunicare (în colaborare cu Stelian Dumistrăcel şi Doina Hreapcă), Iaşi, Editura Academiei Române, 1997, 453p.
 • NALR. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale, vol. I, partea a 2-a, Iaşi, Editura Academiei Române, 1995 ( premiul pentru cercetare ştiinţifică al revistei „Cronica”).
 • Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale, vol. I, partea 1, Iaşi, Editura Academiei Române, 1993.
 • Antologie fonetică a limbii române (coordonator Andrei Avram), Bucureşti, 1988.

Volume:

 • Іон - Хорія Бирляну, Г. Я. Жерновей, Діалектологія румунської мови, Частина І, Чернівецький Національний Університет імені „Юрія Федьковича“, Чернівці, „Рута“, 2005, 246 с. (І. - Х. Бирляну) +XLVI с. ( Г. Я. Жерновей), ISBN: 966-568-790-5.
 • Tradiţie şi tranziţie la est de Carpaţi (etnotexte comentate), Iaşi, Editura Sedcom Libris, 2001, 164 p. (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei, 2001).
 • Graiurile din Valea Şomuzului Mare, II. Fonetica, Iaşi, Editura Sedcom Libris, 2000, 298 p.
 • Curs de dialectologie românească, I. Probleme teoretice, Suceava, Editura Universităţii, 2000, 246 p.
 • Graiurile din Valea Şomuzului Mare, I. Formarea numelor de sate, Iaşi, Editura Sedcom Libris, 1999, 208 p. (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei, 1999).
 • Lumini în Tunelul tranziţiei. Note de lectură, vol. I, Iaşi, Editura Sedcom Libris, 1999, 136 p.
 • Emigrări ardeleneşti la est de Carpaţi. Consecinţe lingvistice, Iaşi, Editura Sedcom Libris, 1998, 160 p.

Studii şi articole (selectiv):

 • Omul de dincolo de cuvinte, în vol. Discursul repetat între alteritate şi creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel, Iaşi, Institutul European, 2007, p. 271–275.
 • [Prefaţă] la vol. Du local à l’universel. Espaces imaginaires et identités dans la littérature d’enfance, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2007, p. 9–14.
 • Indice de cuvinte, baze şi afixe al „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tomurile XV–XXX (1964–1985), Iaşi, Editura Academiei Române, 1992, 134 p.
 • Particularităţi fonetice care nu marchează opoziţia literar-nonliterar. I. Diftongarea vocalelor în graiurile din Valea Şomuzului Mare în „Limbaje şi comunicare”, tom. IV, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2000, p. 132–145.
 • Structura câmpului toponimic Şomuz, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi (Serie nouă). Lingvistică”, tomul XLIV-XLV, 1998–1999, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 1999, p. 47–56.
 • Rolul accentului în participiile scurte de tipul căst, văst, vint..., în vol. Omagiu profesorului Vasile Arvinte cu ocazia împlinirii vîrstei de 70 de ani, „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi (Serie nouă). Lingvistică”, tomul XLIII, 1997, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1997, p. 21–28.
 • Despre originea hidronimului Şomuz, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, nr. 6 (180), 1998, Chişinău, p. 75–81.
 • Geamarii ardeleni din Iaşi, în „Evenimentul”, nr. 2287, luni, 8 februarie, 1999, p. 6.
 • Cu ochii-n patru, în „Opinia Moldovei”, nr. 84 (179), Sâmbătă–Duminică, 11–12 aprilie 1998, p. 5.
 • Neîmpliniţii în... dilemă, în „Opinia Moldovei”, nr. 84 (179), Sâmbătă–Duminică, 11–12 aprilie 1998, p. 4.
 • Un pro şi un contra... ratat, în „Opinia Moldovei”, nr. 77 (172), vineri, 3 aprilie 1998, p. 5.
 • Arta primelor manuscrise religioase, în „Evenimentul”, nr. 2054, Vineri, 8 mai 1998, p. 4.
 • Broderiile religioase, adevărate monumente de artă românească, în „Evenimentul”, nr. 2042, joi, 23 aprilie 1998, p. 4.
 • Ouăle roşii, o tradiţie milenară..., în „Evenimentul”, Pagini de joi, nr. 2037, joi, 16 aprilie 1998, p. 25.
 • Primele focare de cultură, mănăstirile ortodoxe, în „Evenimentul”, Pagini de joi, nr. 2025, joi, 2 aprilie 1998, p. 25.
 • Din istoria ortografiei cu litere latine, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, nr. 4 (166), 1996, Chişinău, 1996, p. 117–118.
 • Un model al integrării cercetărilor dialectologice: Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, Nordul Bucovinei, Transnistria, în „Cronica”, anul XXX, 1995, nr. 1414, p. 4–5.
 • Cu foarfeca pe harta ţării: Observaţii la cartea unui (pseudo) Moldovan, studiu critic asupra lucrării Petre P. Moldovan, Moldovenii în istorie, Chişinău, 1993, 245 p., în „Cronica”, anul XXIX, 1994, nr. 1400, p. 8, 16.
 • Geografia lingvistică românească fără prejudecăţi, în „Academica”, anul IV, 1994, nr. 12 (48), p. 20.
 • Raport de motivare în oiconime din Valea Şomuzului Mare (jud. Suceava), în „Studii de onomastică”, vol. V, Cluj-Napoca, 1990, p. 95–114.
 • Comportamentul lingvistic al unor ardeleni în mediul socio-cultural moldovenesc, în „Lucrările celui de al V-lea Simpozion Naţional de Dialectologie (Craiova, 27–28 mai 1988)”, Partea I, Craiova, 1990, p. 43–56.
 • Particularităţi fonetice şi lexicale reflectate în antroponimia din Valea Şomuzului Mare (jud. Suceava), în „Studii de onomastică”, vol. IV, Cluj-Napoca, 1987, p. 114–127.
 • Aspecte ale progresului social-economic reflectate în vorbirea populară, în Filosofia şi problematica lumii contemporane, volum colectiv apărut în redacţia „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, III b, tomul XXXII, 1986 şi „Anuarul Centrului de Ştiinţe Sociale” din Iaşi (tomul III, 1986), Universitatea „Al. I Cuza”, Iaşi, 1986, p. 154–159.
 • Factori de diferenţiere în graiurile din Valea Şomuzului Mare (jud. Suceava), în „Anuar de lingvistică şi istorie literară” A. Lingvistică, tom. XXX, Iaşi, 1985, p. 229–230.
 • Dacii şi romantismul românesc, în „Dialog”, anul XI, 1979, nr. 69–70, p. 11.
 • Consecinţe lingvistice ale mişcărilor de populaţie românească din Transilvania în Moldova şi Bucovina, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tom. XXV, Iaşi, 1976, p. 121–133.

 

Colaborator la proiectele:

 • Proiectul comun al Institutului "A. Philippide" şi al Institutului de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova Graiuri româneşti de la est de Carpaţi. Etno– şi sociotexte (participare la 30 de anchete de teren în localităţi din România, Republica Moldova şi Ucraina, în vederea publicării unor volume etno– şi sociotexte).

horiab@litere.usv.ro

> Pagina departamentului de dialectologie

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România