ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

Ioan Oprea

Prof. univ. dr., cercet. şt. principal gr. I
Prof. univ. dr. la Facultatea de Litere a Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava

 

Domenii de interes:

  • modernizarea limbii române literare,
  • influenţa germană asupra românei literare,
  • lexicologie,
  • teorie lexicografică,
  • formarea limbajelor de specialitate,
  • filozofie a limbii.

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

 

> Pagina departamentului de lexicologie şi lexicografie

  

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România