ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

Dan Mănucă

Prof. univ. dr., cercet. şt. principal gr. I

Prof. univ. dr. la Facultatea de Litere a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
Membru al Uniunii scriitorilor din România
Membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România
Redactor-şef adjunct al revistei „Convorbiri literare”
Membru în comitetele de redacţie ale publicaţiilor: „Limba română” (Chişinău), „Anuar de lingvistică şi istorie literară”

Domenii de interes:

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

 

> Pagina departamentului de istorie literară

  

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România