ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

 

Carmen-Gabriela Pamfil

Dr., cercet. şt. principal gr. I

Domenii de interes:

  • lexicografie,
  • istoria limbii,
  • istoria filologiei româneşti şi romanice,
  • lingvistică generală

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

 

> Pagina departamentului de lexicologie şi lexicografie 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România