ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

 

Manifestări ştiinţifice patronate de Institut

 • Institutul de Filologie Română A. Philippide" este coorganizator, alături de Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, Centrul de Studii Biblico–Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum» şi de Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România a Simpozionului naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Iaşi, 28–29 octombrie 2010. Programul poate fi consultat aici.

  Institutul organizează lunar (cu excepţia perioadelor de concediu) şedinţe de comunicări ştiinţifice şi prezentări de carte şi de periodice de specialitate (apărute în ţară şi peste hotare).
 • În luna septembrie a fiecărui an, are loc o amplă sesiune ştiinţifică multidisciplinară.
 • Institutul de Filologie Română A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora, Iaşi, 22-24 septembrie 2010. Invitaţia poate fi consultată în limbile română, engleză şi franceză. Circulara 2 poate fi citită aici: română, engleză, franceză. Puteţi consulta aici programul şi afişul.
 • Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România, în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Litere, cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, au organizat, în zilele de 9 şi 10 iulie 2010, la Iaşi, colocviul său anual care la această ediţie îşi propune să discute tema Literatura şi politicul. Comunicatul ALGCR poate fi citit aici.
 • Institutul de Filologie Română A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul naţional Tudor Arghezi şi Mihail Sadoveanu: 130 ani de la naştere, Iaşi, 14 mai 2010. Programul poate fi consultat aici.
 • Institutul de Filologie Română A. Philippide", în colaborare cu Centrul de Studii Biblico-Filologice al Universităţii Alexandru Ioan Cuza", au organizat Seminarul interdisciplinar Explorări în tradiţia biblică românească, Iaşi, 11-14 februarie, 2010. Programul poate fi consultat aici.
 • Institutul de Filologie Romană A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice care a avut loc la Iaşi, în perioada 5-7 noiembrie 2009. Invitaţia poate fi consultată în limbile română şi engleză.
 • Institutul de Filologie Romană A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul „ Alexandru Philippide – 150 de ani de la naştere” care a avut loc la Iaşi, în data de 15 mai 2009. Afişul simpozionului poate fi vizualizat aici.
 • Institutul de Filologie Romană A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european care a avut loc la Iaşi, în perioada 25-27 septembrie 2008. Programul poate fi consultat aici. Afişul simpozionului poate fi vizualizat aici. Volumul cu textele prezentate la simpozion poate fi consultat aici.
 • Institutul de Filologie Romană A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional Români majoritari/români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice care a avut loc la Iaşi, în perioada 19-21 septembrie 2007. Programul poate fi consultat aici.
 • Institutul de Filologie Romană A. Philippide" şi Asociaţia Culturală A. Philippide" au organizat Simpozionul internaţional "Identitatea culturală romanească în contextul integrării europene" care a avut loc la Iaşi, în perioada 22-23 septembrie 2006. Detalii şi Program.
 • Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi Asociaţia Culturală „A. Philippide” au organizat Simpozionul internaţional Comunicare interculturală şi integrare europeană care a avut loc la Iaşi, în zilele de 11-12 noiembrie 2005.
 • În zilele de 1 şi 2 octombrie 2004, Institutul a organizat Simpozionul internaţional Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene, la care au participat specialişti din Anglia, Austria, Germania, Italia, Republica Moldova, România, Spania, Ucraina, Ungaria .
 • În zilele de 23 şi 24 mai 2003, Institutul a organizat Simpozionul internaţional Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, la care au participat specialişti din Anglia, Franţa, Germania, Belgia, Spania, Italia, Republica Moldova, Republica Serbia, Ucraina şi România. Textele comunicărilor au apărut în volumul omonim.
 • În zilele de 17 şi 18 mai 2002, Institutul a organizat Simpozionul internaţional Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării, la care au participat specialişti din Anglia, Franţa, Germania, Republica Moldova, Ucraina şi România. Textele comunicărilor au fost tipărite în volumul omonim.

 

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România