ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

 

Departamentul de etnografie şi folclor

Responsabil de departament:

CS. I, prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru

 

Cercetătorii departamentului:

 

Direcţii de cercetare:

I. Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei (AFMB). Sunt tezaurizate circa 200 000 de documente etnologice, în mare parte inedite, reprezentative pentru toate compartimentele culturii populare tradiţionale româneşti. Fondurile AFMB (caietele-chestionar, fonoteca, fototeca şi filmele etnografice) consemnează texte folclorice, tradiţii, obiceiuri, rituri, informaţii de interes etnografic şi socio-cultural, documente de artă populară etc. Constituită între anii 1970–1990, AFMB reprezintă singura bancă de date în care pot fi găsite cele mai importante documente etnofolclorice din această parte a ţării.

 

II. Proiectul Obiceiurile ciclului familial: naşterea, nunta şi înmormântarea are drept scop general punerea în circulaţie ştiinţifică a bogatului fond de documente etno-folclorice din Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei (AFMB), iar ca scop particular, cunoaşterea obiceiurilor ciclului familial din Moldova. Cercetătorii colectivului se ocupă de cele trei complexe de obiceiuri după cum urmează: Adina Ciubotariu, Folclorul obiceiurilor de naştere din Moldova. Tipologie şi corpus de texte, Silvia Ciubotaru, Folclorul obiceiurilor nupţiale din Moldova. Tipologie şi corpus de texte şi Ion H. Ciubotaru, Folclorul obiceiurilor funebre din Moldova. Tipologie şi corpus de texte.

În prima etapă a proiectului, se va realiza o tipologie (cu caracter inedit în etnologia românească) a informaţiilor conţinute în mapele cu răspunsurile la chestionarele indirecte, precum şi cele din fonoteca AFMB, rezultate din ancheta directă, în satele din Moldova. Datele culese vor fi tipologizate urmărindu-se atent secvenţialitatea rituală, din mediul tradiţional de performare. O antologie de texte poetice care însoţesc manifestările rituale avute în vedere va completa respectiva tipologie. Transcrierea documentelor este una minimală, pentru ca acestea să fie accesibile unui public larg. Apoi, documentele sunt analizate şi integrate într-un context etno-folcloric mai amplu, şi raportate la întregul areal etnografic românesc, cu elemente comparative din folclorul universal. De asemenea, volumul care va rezulta se va deschide cu un amplu studiu critic, istoric şi bibliografic pe tema complexului de obiceiuri cercetate. Pentru o eficientă utilizare a informaţiei ştiinţifice, se vor alcătui indici de localităţi, de informatori şi de nume, precum şi un tabel cu siglele localităţilor anchetate, prezente în volum.

 

Volume colective publicate

 • Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 , Bucureşti, Editura Academiei Române, 1979, 975 p. (premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1979); retipărire, Bucureşti şi Chişinău, Editura Academiei Române şi Editura Gunivas, 2002, 992 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române , volumul VII, Ţ – Z, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2009, 556 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Addendă : un volum cu articole noi şi completări pentru Dicţionarul general al literaturii române . Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române , volumul VI, S – T, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2007, 828 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române, volumul V, P – Ş, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, 730 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române , volumul IV, L – O, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, 746 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române, volumul III, E – K, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, 789 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române, volumul II, C – D, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, 812 p. Folclor: Lucia Berdan, Constanţa Buzatu Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru.
 • Dicţionarul general al literaturii române, volumul I, A – B, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004, 732 p. Folclor: Lucia Berdan, Lucia Cireş, Constanţa Buzatu, Ion H. Ciubotaru.
 • Teatrul folcloric din judeţul Iaşi , Iaşi, Centrul Judeţean al Creaţiei Populare (CJCP), 1968, 378 p. (Ion H. Ciubotaru ş. a.).
 • Folclor din Ţinutul Rădăuţilor , Suceava, CJCP, 1969, 398 p. (Ion H. Ciubotaru ş. a.).
 • Vânătorii. Monografie folclorică , Iaşi, CJCP, 1971, 464 p. (Silvia Ciubotaru şi Ion H. Ciubotaru).
 • Războieni – Valea Albă şi împrejurimile. Monografie istorică, economică şi social-culturală , Piatra Neamţ, CJCP, 1978, 350 p. (Ion H. Ciubotaru ş. a.).
 • „Bătrâneasca”. Doine, bocete, cântece şi jocuri din Ţinutul Rădăuţilor . Cercetare monografică, Iaşi, Caietele Arhivei de Folclor, 401 p. (Silvia Ciubotaru ş. a.).
 • Ornamente populare tradiţionale din zona Botoşanilor. Cusături, ţesături , Botoşani, CJCP, 1982, 142 p. (Silvia Ciubotaru şi Ion H. Ciubotaru).
 • Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Concordanţe postume. Vol. I-IV, coordonator Dumitru Irimia, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2006, 2373 p. (Adina Ciubotariu).
 • Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice II. Elemente primordiale, coordonator Dumitru Irimia, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2007, 296 p. (Adina Ciubotariu).
 • Ornamente populare tradiţionale din Moldova. Cusături, ţesături , Iaşi, Caietele Arhivei de Folclor, VIII, 1988, 420 p. (Silvia Ciubotaru şi Ion H. Ciubotaru).
 • Folclor muzical din Ţinutul Neamţului, Cluj-Napoca, Editura Arpeggione, 2008, 708 p. (Ion H. Ciubotaru ş. a.).

I. Granturi obţinute de cercetători ai Departamentului de Etnografie şi Folclor

Poetica descântecului românesc , proiect finanţat de CNCSIS: BD, 2007-2010 (cod 306). Director de proiect: Ioana Repciuc.

II. Participări ale membrilor Departamentului la granturi şi proiecte naţionale

Arealul judeţului Neamţ. Investigare şi recuperare a limbajelor muzicale tradiţionale în contextul experienţei etnomuzicologice europene , proiect finanţat de CNCSIS PN II: IDEI, 2005-2008 (cod 21), Academia de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca. Director: Ioan Haplea. Cercetător: Ion H. Ciubotaru.

Dicţionarul limbajului poetic eminescian , proiect finanţat de CNCSIS, 2005-2007, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Dumitru Irimia. Cercetători: Adina Ciubotariu.

Evidenţa informatizată a vieţii literare româneşti dintre 1900-2006. Autori . Director proiect: Ofelia Ichim, contract nr. 03 / 24 august 2007, finanţat de Academia Română. Cercetători: Ioana Repciuc.


 

 

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România