ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"
 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnografie şi folclor
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Bibliotecă
Publicaţii periodice
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Premii şi distincţii
  E-mail

 

 

Departamentul de dialectologie

Responsabil de departament:

Prof. univ. dr. Stelian-Traian Dumistrăcel


Cercetătorii departamentului:Colaborator:

 

Direcţii de cercetare:

Formarea unui colectiv de cercetări dialectologice la Iaşi porneşte de la iniţiativa profesorului Gavril Istrate de a organiza, începând cu anul 1950, anchete de teren, primele de acest gen pentru graiurile de la est de Carpaţi, conducând echipe din care au făcut parte membri ai Sectorului de lingvistică de la actualul Institut de Filologie Română „A. Philippide” şi ai Catedrei de limbă română a Facultăţii de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Cercetarea pe teren a graiurilor din Moldova şi Bucovina şi din zone învecinate (Maramureş, estul Transilvaniei) a continuat prin anchete indirecte cu două chestionare privind terminologia agricolă, respectiv terminologiile profesionale din mediul rural, preocupări cărora li s-au adăugat studii de fonetică şi de lexicologie pe baza hărţilor din atlasele lingvistice româneşti. Lucrările realizate şi publicate au asigurat o formaţie necesară pentru colaborarea noastră, din anul 1967, la programul naţional Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni, lansat în 1963 de acad. Emil Petrovici şi Boris Cazacu, dialectologilor ieşeni încredinţându-li-se realizarea atlasului consacrat graiurilor din Moldova şi Bucovina. Prin anchetele de teren cu Chestioanrul NALR şi pentru înregistrarea pe bandă magnetică de etnotexte a fost realizată o arhivă reprezentativă pentru graiurile din 210 localităţi-puncte de anchetă, pe baza căreia au fost redactate şi publicate, începând din anul 1987, volumul introductiv,de prezentare a localităţilor-puncte de anchetă şi a subiecţilor, patru volume cuprinzând hărţi lingvistice (analitice şi interpretative) şi material necartografiat, ca şi trei volume de texte dialectale. Ca premieră naţională, începând cu vol. III, secţiunile de hărţi şi de material necartografiat sunt realizate prin editare integral asistată de calculator. În momentul de faţă este în curs de definitivare volumul IV din NALR. Moldova şi Bucovina. Rezultate ale anchetelor au fost utilizate, paralel, în cadrul participării cercetătorilor ieşeni la programele de colaborare internaţională Atlas linguarum Euopae şi Atlas linguistique roman, coordonate de comitete internaţionale, iar, în ultimul timp, în cadrul colaborării la proiectul naţional Atlasul lingvistic român, pe regiuni. Sinteză (coordonat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”); de asemenea, materiale rezultate din anchetele cu chestionare speciale au fost puse, tot înainte de publicare, la dispoziţia autorilor unor lucrări de doctorat consacrate diferitelor terminologii profesionale populare (colegi de la institute de profil din Bucueşti şi din Cluj-Napoca). Prin colaborarea cu dialectologi de la Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, în cadrul temei Graiurile româneşti de la est de Carpaţi. Etno- şi sociotexte, s-a constituit, în urma anchetelor desfăşurate, între anii 1992 - 1995, în 30 de localităţi de pe teritoriul Moldovei istorice, o arhivă de înregistrări pe bandă de magnetofon, valorificată parţial în studii şi volume de specialitate. (O prezentare de ansamblu a activităţii în domeniul de profil, incluzând şi o bogată secţiune bibliografică, a fost publicată de Stelian Dumistrăcel, sub titlul Orientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar Iaşi, în „Philologica Jassyensia”, III, 2007, 1, p. 307–326).

 

Volume colective publicate,

realizate în cadrul proiectului prioritar Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina:

  • Noul Atlas lingvisitc al României. Moldova şi Bucovina (volumul introductiv), Date despre localităţi şi informatori, de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuţă, Adrian Turculeţ, Bucureşti, Editura Academiei, 1987, 420 p.; coperta- foaie de titlu
  • Noul Atlas lingvisitc al României. Moldova şi Bucovina, vol. I (hărţi şi material necartografiat), de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuţă, Adrian Turculeţ, Bucureşti, Editura Academiei, 1987, XXXIV + 283 p.;
  • Noul Atlas lingvisitcic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. II, de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuţă, Adrian Turculeţ, Iaşi, Editura Academiei Române, 1997, XXXVI + 306 p.; coperta ( vezi mai sus)
  • Noul Atlas lingvisitc român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. III, Prospect, de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuţă, Adrian Turculeţ; colaboratori, de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”: Luminiţa Botoşineanu, Doina Hreapcă, Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2005, XX + 46 p.; publicat şi în format electronic la adresa http://www.iit.tuiasi.ro/editare_td/atlas/autori.html
  • Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. III, de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuţă, Adrian Turculeţ şi Luminiţa Botoşineanu, Doina Hreapcă, Florin-Teodor Olariu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, lxvii + 388 p.; coperta (cu un Supliment, cuprinzând material din punctele cu anchete privitoare la graiurile huţule..., de Adrian Turculeţ).
  • Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, Texte dialectale, vol. I, partea 1, culese de Stelian Dumistrăcel şi publicate de Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bîrleanu, Iaşi, Editura Academiei Române, 1993, XCI + 347 p.;
  • Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale, vol. I, partea a 2-a, culese de Stelian Dumistrăcel şi publicate de Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bîrleanu, Iaşi, Editura Academiei Române, 1995, LXVIII + 350 p.; coperta
  • Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale, vol. II, partea 1, culese de Ion-Horia Bîrleanu şi publicate de Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bîrleanu, cu o prefaţă de Stelian Dumistrăcel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002, 340 p.; coperta

 

I. Granturi obţinute de cercetători ai Departamentului de Dialectologie

La tema Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, având ca obiectiv redactarea unor secţiuni din Atlas, au fost obţinute granturile cu numerele:

4142/1995; director de grant: Stelian Dumistrăcel; colaboratori: Ion Horia Bîrleanu, Ion Florea, Doina Hreapcă, Ion Nuţă;

nr. 5542/1996; director de grant: Stelian Dumistrăcel; colaboratori: Ion Horia Bîrleanu, Ion Florea, Doina Hreapcă, Ion Nuţă

II. Participări ale membrilor Departamentului la granturi şi proiecte naţionale

Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars I. Genesis , proiect interuniversitar, Freiburg-Iaşi , 1987–1996, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Coordonatori: Paul Miron, Vasile Arvinte, Al. Andriescu. Cercetători: Ion Florea, Ion Nuţă.

Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars II. Exodus, proiect interuniversitar, Freiburg-Iaşi , 1987–1996, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Coordonatori: Paul Miron, Vasile Arvinte, Al. Andriescu. Cercetători: Ion Florea, Ion Nuţă.

Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars III. Leviticus , proiect interuniversitar, Freiburg-Iaşi , 1987–1996, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Coordonatori: Paul Miron, Vasile Arvinte, Al. Andriescu. Cercetători: Ion Florea, Ion Nuţă.

Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars IV. Numeri , proiect interuniversitar, Freiburg-Iaşi, 1987–1996, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Coordonatori: Paul Miron, Vasile Arvinte, Al. Andriescu. Cercetător: Ion Florea.

Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II ediţie critică şi corpus adnotat , p roiect finanţat de CNCSIS (cod 1454/2006–2007), în colaborare cu cercetători din cadrul Facultăţii de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi şi de la Universitatea „Albert Ludwig” Freiburg, Germania. Director de proiect: Gabriela Haja; Cercetător: Veronica Olariu.

Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română , proiect finanţat de CNCSIS, 2005–2007, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Eugen Munteanu. Cercetător: Luminiţa Botoşineanu.

Cercetări în domeniul foneticii şi fonologiei limbii române, cu aplicaţii la atlasele lingvistice româneşti regionale (2001–2002), proiect prioritar de cercetare al Academiei Române,Director de proiect: Ion N. Teodorescu, Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi. Cercetător: Florin-Teodor Olariu.

Proiectarea şi implementarea unui sistem integrat de aplicaţii software pentru editarea textelor dialectale şi realizarea „Atlasului lingvistic român, pe regiuni” (2003–2005), proiect prioritar de cercetare al Academiei Române. Director de proiect: Ion N. Teodorescu, Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi. Cercetător: Florin-Teodor Olariu.

Atlasul multimedia prozodic român (AMPRom): 1. (Prima etapă) Realizarea anchetelor în (minim) 10 puncte care vor fi incluse în AMPER (2007 – 2008), proiect finanţat de CNCSIS, cod 1365. Director de proiect: Adrian Turculeţ. Cercetători: Luminiţa Botoşineanu, Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu.

Fontes traditionis. Colecţie de texte vechi bisericeşti ( 2008 –2011), proiect finanţat de Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei. D irector de proiect: Eugen Munteanu. Cercetător: Luminiţa Botoşineanu.

 

III. Participări la granturi şi proiecte internaţionale

 

Rumänisch-deutsches Wörterbuch de Heimann Tiktin. Proiect interuniversitar, Freiburg-Iaşi, 1979 –1987. Coordonatori: Paul Miron, V. Arvinte. Cercetători: Ion Florea, Ion Nuţă.

Atlas linguarum Europae, proiect coordonat de un comitet internaţional (1981- continuă). Cercetători: Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel.

Atlas lingustique roman , proiect coordonat de un comitet internaţional (1986 - continuă). Cercetători: Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel.

Limba română vorbită în Moldova istorică („ProDrum”) /1997–2002/. Proiect realizat, în colaborare, de Universität Leipzig, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Universitatea „Ion Creangă” din Bălţi şi sponsorizat de fundaţia Volkswagen din Hanovra din fondurile programului „Căi spre Europa”; coordonator: Klaus Bochmann, Universität Leipzig. Cerectător: Luminiţa Botoşineanu.

Atlas multimédia prosodique de l’espace roman (AMPER) /din 2003; contiună/, proiect la care participă universităţi şi institute de cercetare din întreg domeniul romanic; coordonatori: Michel Contini, Centre de Dialectologie, Université Stendhal, Grenoble III, şi Antonio Romano, Laboratorio di Fonetica Sperimentale, Università di Torino. Cercetător: Luminiţa Botoşineanu.

Emigranţi din România la Torino (1989–2006). O abordare cultural-antropologică, proiect realizat î n colaborare cu cercetători de la Universitatea din Torino, cofinanţat de Ministerul Afacerilor Externe din România şi de Primăria din Torino; 2007–2008. Cercetător: Florin-Teodor Olariu.

Dictionnaire Étymologique Roman ( DÉRom). Première phase: le noyau panroman, 2008–2010, proiect franco-german finanaţat de ANR (Agencie Nationale de la Recherche) şi DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Directori: Eva Buchi, Wolfgang Schweickard . Cercetător: Florin-Teodor Olariu.

Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP) (Paris). Director: Ofelia Ichim. Cercetător: Florin-Teodor Olariu.

IV. Volume colective publicate

– rezultate ale realizării granturilor:

Stelian Dumistrăcel, în colaborare cu Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bîrleanu, Ancheta dialectală ca formă de comunicare, Iaşi, Editura Academiei Române, 1997, 453 p. coperta

– rezultate ale altor proiecte instituţionale:

  • Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II , Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 560 p. Coordonatori: Al. Andriescu, Paul Miron, Gabriela Haja. Autorii volumului: Tamara Adoamnei, Mădălina Andronic, Mioara Dragomir, Gabriela Haja, Elsa Lüder, Paul Miron, Alexandra Moraru, Mihai Moraru, Adrian Muraru, Veronica Olariu, Elena Tamba Dănilă . Consultant ştiinţific: Eugen Munteanu. Coperta

V. Burse de cercetare obţinute de cercetători ai Departamentului de Dialectologie

 

Bursă postdoctorală Mellon Research Fellowships for Central and Eastern European Scholars (februarie – aprilie 2004), acordată de „Council of American Overseas Research Centers”, Washington DC, în cadrul Departamentului de Filologie Biblică şi Studii asupra Orientului Antic al Institutului de Filologie din Madrid. Cercetător: Veronica Olariu.

Bursă postdoctorală Fernand Braudel – Ville de Paris ( februarie – aprilie 2008), acordată de Fundaţia „Maison de Sciences de l’Homme”, în cadrul Laboratorului de Sociolingvistică al Universităţii „René Descartes” – Paris V. Cercetător: Florin-Teodor Olariu.

 

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iaşi, România