INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 

Str. Th. Codrescu, Nr. 2,
Iaşi, 700 481, România
Tel/Fax: +40/332/106508

E-mail:


Repere istorice

Departamente:
Departamentul de istorie literară
Departamentul de etnografie şi folclor
Departamentul de lexicologie şi lexicografie
Departamentul de dialectologie
Departamentul de toponimie

Bibliotecă

Publicaţii periodice

Manifestări ştiinţifice patronate de Institut

Colaborări internaţionale

Premii şi distincţii

Asociaţia Culturală „A. Philippide”

Raport de activitate 2004-2010

 

   
Director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu
 
   
© Institutul „A. PHILIPPIDE”. Despre acest site